Meny

MAX HMS

(03.02.2013)

MAX HMS er en tilpasset versjon av MAX System. Løsningen bidrar til at både ansatte og ledelse i en virksomhet blir kjent med og på en effektiv måte kan etterleve de plikter og ansvar de har innen helse, miljø og sikkerhet i henhold til lover og forskrifter.

MAX HMS inneholder både en HMS-håndbok, system for rapportering og oppfølging av avvik og forbedringsforslag samt en egen aktivitetsoversikt. Programmet kan tilpasses alle bransjer og inneholder artikler med henvisning direkte til lover og forskrifter hos Lovdata.

Innholdet i MAX HMS

 • HMS-håndbok der rutiner og instrukser skreddersys virksomheten.
 • Lovtekster med pekere til aktuelle §’er, forskrifter og lover.
 • Automatisk oppdatering av lovtekster i systemet.
 • Digitale sjekklister som produserer avvik direkte og dokumentasjon til arkiv.
 • Skjemasamling med forslag til dokumentmaler.
 • Avvikssystem (kan utvides til avansert løsning)
 • Aktivitetsoversikt (ofte gjentagende rutiner)
 • Utskriftsmulighet til både Word, Excel og Pdf.
 • Varsling av saker via SMS og/eller E-post
 • Mulighet for å redigere enkelt saker (avvik og aktiviteter) via mtlf.
 • Arkiv for oppbevaring av resultatdokumentasjon
 • Kontaktregister
 • Rollesystem som kan gi brukerne rettigheter som (gjest, bruker, redaktør)

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud