Meny

MAX System

(03.02.2013)

MAX-System er et WEB-basert kvalitets- og internkontrollsystem. Mange har behov for å etablere og tilpasse håndbøker og rutiner for ulike internkontrolltema som HMS, personvern, informasjonssikkerhet, personaladmin. m.m. Felles for de alle er at de skal være lett tilgjengelig og lette å holde oppdatert. I tillegg etterspørres verktøy for registrering, oppfølging, påminnelse og rapportering av ulike typer saker.

MAX-System gir anledning til å bruke systemet på ulike måter med ulikt innhold og funksjonalitet.


I dag tilbys følgende tilpasninger:

MAX-HMS

Løsning for å ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet. Løsningen skreddersys den enkelte bedrift. Er dette interessant, ta kontakt og du kan raskt ha et HMS-system tilgjengelig som er svært lett å bruke.       

MAX-Personvern

En løsning som har fokus på personvernet knyttet til egne ansattes opplysninger og på hvordan etablere et tilstrekkelig personvern for dine kunder/klienters personopplysninger. Ta kontakt dersom dette er interessant og du har et lovpålagt internkontrollsystem for personvern raskt på plass og som er svært lett å bruke.

MAX-Eiendom

En løsning som tillater en eiendomsforvalter å kunne betjene flere eiendommer på samme tid i en felles løsning samtidig som hver av eiendommene har sitt eget HMS-system. Dette gir mulighet for at nye eiendommer kan legges til porteføljen, samt at ny forvalter ved overdragelse av en eiendom kan få tilbudet om å overta digital versjon av HMS-systemet.Ta kontakt for mer informasjon