Meny

Informasjonssikkerhet

(02.02.2013)
sharp

I dagens informasjonssamfunn er elektronisk lagrede data en av virksomhetens viktigste verdier - men har ledelsen konkretisert hvordan disse skal sikres?

Spesielt IT-intensive virksomheter må ta informasjonssikkerhet på alvor og forholde seg til stadig flere og strengere krav til behandling av kritiske / sensitive informasjonsverdier på. Disse sikkerhetskravene kan være fra:
    - regulatoriske krav (lover & forskrifter), 
    - kontraktsmessige krav med kunder eller samarbeidspartnere,
    - krav til etterlevelse av (defacto) standarder eller krav til sertifiseringer


Indigo har bistått en rekke selskaper innen ulike bransjer, med å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå knyttet til bruk og forvaltningen av virksomhetenes informasjonsverdier.

Våre rådgivere kan bl.a. bistå med:


    - Avklare og dokumentere virksomhetens ulike kategorier av informasjonsverdier
    - Kartlegge krav til behandling av ulike typer informasjonsverdier 
    - Utforme og etablere av Sikkerhetsmål, -policy, -retningslinjer og –handlingsplan
    - Opplæring i og innføring av sikkerhetskultur og –holdninger i organisasjonen
 
   - Etablere et operativt internkontrollsystem for informasjonssikkerhet ved bruk av MAX System
    - Gjennomføre risikovurderinger og utforme effektive kontrolltiltak for å sikre informasjonsverdiene


Ta kontakt med oss for mer informasjon.