Meny

Indigo sine personverntjenester

(04.12.2015)
sharp

Indigo tilbyr en rekke ulike tjenester og rådgivning tilknyttet personverntemaet som bl.a.:

 • Avklaring og etablering av et nytt personvernregime basert på EUs Personvernforordning (GDPR)
 • Etablere og innføre lovpålagt internkontrollsystem 
 • Tilrettelegge for og bistand med gjennomføring av Risikovurderinger samt Privacy Impact Assessments (PIA)
 • Implementere "privacy-by-design" i utvikling av nye digitale tjenester (hele SDLC)
 • Rollen som Personvernombud eller Data Privacy Officer (DPO)
 • Gjennomføre compliance aktiviteter og/eller tilpasse "egenevalueringer" for en rekke ulike områder
 • Utarbeide / bistå i arbeidet med nødvendig personvern dokumentasjon (oversikter, policy, strategier, rutiner, erklæringer, databehandleravtaler, mm)
 • Bistand i forkant av eller i etterkant av, et besøk av tilsynsmyndighetene
 • Etablere en god ledelses rapportering samt tilrettelegge for ledelsesforankring og -eierskap
 • Vurdering av mulige databehandlere samt oppfølging / kontroll med "godkjente" databehandlere
 •  mm.

Ta kontakt med Indigo for en nærmere avklaring på hvordan vi kan bistå din virksomhet!