Meny

Effektivt kvalitets- og internkontrollsystem

(03.02.2013)
sharp

MAX System er et WEB-baserte kvalitets- og internkontrollsystem. Løsningen gjør det enklere å etablere ønsket kvalitetsnivå på viktige prosesser/leveranser. 

Indigo Security er forhandler av MAX-system. Med fagmodulen MAX-Personvern får en raskt på plass et internkontrollsystem tilpasset din bedrifts behov for personvern.

MAX System

(03.02.2013)

MAX-System er et WEB-basert kvalitets- og internkontrollsystem. Mange har behov for å etablere og tilpasse håndbøker og rutiner for ulike internkontrolltema som HMS, personvern,informasjonssikkerhet, personaladmin. m.m. Felles for de alle er at...

Les mer

MAX HMS

(03.02.2013)

MAX HMS er en tilpasset versjon av MAX System. Løsningen bidrar til at både ansatte og ledelse i en virksomhet blir kjent med og på en effektiv måte kan etterleve de plikter og ansvar de har innen helse, miljø og sikkerhet i henhold til lover og...

Les mer