Meny

Personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll

(01.02.2013)
sharp

De fleste virksomheter er underlagt en rekke krav til etablering av et effektivt internkontrollsystem - hvilke krav stilles til din bedrift?

Dette kan omfatte generelle lovpålagte krav samt bransjespesifikke internkontrollforskrifter og/eller standarder.  Vi ser stadig oftere at bedrifter også må kunne dokumentere at de har etablert et velfungerende internkontroll- og kvalitetssystem overfor sine kunder og/eller samarbeidspartnere.

Med vår erfaring på dette området kan Indigo bidra med kunnskap og praktiske løsninger i arbeidet med å etablere tilstrekkelig internkontroll-/kvalitetsstyring.

Indigo sine personverntjenester

(04.12.2015)(Mangler bilde)

Indigo tilbyr en rekke ulike tjenester og rådgivning tilknyttet personverntemaet som bl.a.: Avklaring og etablering av et nytt personvernregime basert på EUs Personvernforordning (GDPR) Etablere og innføre lovpålagt internkontrollsystem...

Les mer

Informasjonssikkerhet

(02.02.2013)(Mangler bilde)

I dagens informasjonssamfunn erelektronisk lagrede data en av virksomhetens viktigste verdier - men har ledelsenkonkretisert hvordan disse skal sikres? Spesielt IT-intensive virksomheter må ta informasjonssikkerhet påalvor og forholde seg til...

Les mer